Exploitatie

De manier waarop gemeenschapshuis De BiesdonkĀ  wordt verhuurd is uniek voor de stad Breda. Het is de enige accommodatie in de stad die de huurders volledig in gebruik kunnen nemen zonder dat er een vertegenwoordiger van de verhuurder of een beheerder bij aanwezig is. De huurders hebben hierdoor een grote vrijheid en kunnen o.a. ten behoeve van hun eigen organisatie de bar exploiteren.

Stichting Gemeenschapshuis De Biesdonk werkt daarnaast uitsluitend met vrijwilligers. Ook beheer en schoonmaak worden door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor hebben wij geen personeelskosten en worden de andere overheadkosten tot een minimum beperkt.

Al onze vaste huurders hebben een sleutel waarmee ze toegang hebben tot de ruimten die zij binnen het gebouw mogen gebruiken. Veel van onze vaste huurders hebben daarnaast nog een kast van het stichtingsbestuur in gebruik gekregen.

Deze manier van verhuren vraagt het een en ander van onze organisatie, van het gebouw, onze vrijwilligers, maar natuurlijk ook van onze huurders. Zij dragen een grote verantwoordelijkheid. Natuurlijk voor de activiteiten die ze organiseren, maar ook voor het gebouw en haar voorzieningen en een verantwoordelijkheid voor de gebruikers die na hen aan de beurt zijn.